Projecte

7147

Projecte c.s.o.a. Mas Ciurana

Concepte: Espai socio cultural alliberat i auto gestionat.

Adreça: Mas Ciurana (17450) Hostalric / Girona.

20 de setembre del 2012

—————————————————————————————————————————————

Resum executiu

Objectiu

L’alliberament d’un espai de i per al poble, amb la finalitat de crear un oasi socio cultural en el qual donar cabuda a tota

classe d’activitats relacionades amb la transformació social i dotar d’eines per al seu desenvolupament, a través d’assem

blees obertes a la participació ciutadana, on es pendran totes les decisions referents a l’espai alliberat.

Salvant així, un edifici patrimonial de la comarca de la Selva i contribuint a la seva reconstrucció i manteniment.

Distribució d’espais

. Saló d’actes compost per escenari, barra, wc’s, zona de taules, ludoteca, zona de futbolí, billar, pim pom, panell d’informació., aparador, zona wi fi i dotada d’entrada principal i porta d’emergència. Aquesta sala es destinarà a la realització de tot tipus d’esdeveniments i espectacles a demes de servir com a punt de trobada per a totes les persones interessades en el projecte.

.. Sala polivalent situada en el pis superior del saló d’actes i amb entrada independent, destinada a la realització de tallers, cursos, assemblees , assajos de companyies teatrals, circenses, etc.

. Porxos i espai exterior amb la finalitat d’abastar activitats tals com a fires, mercats ambulants, menjars populars, jocs infantils, etc.

. Hortes compartides obertes a tota la ciutadania, oferint així alternatives d’auto alimentació, tant per al centre social com per a les persones de la zona interessades a obtenir una alimentació de proximitat i temporada.

. Piscina pública, composta per dos recipients, un de petit per els/les mes petits/es i un altre de gran, a demès d’unes casetes per guardar materials de manteniment de la mateixa i per protegir-se del sol i un wc.

. Taller d’ús comunitari en el qual poder construir, reparar o transformar qualsevol cosa. Amb una dotació d’eines i materials adquirida a força de donatius.

. Local d’assaig i estudi d’enregistrament, habilitat per a les bandes i grups de la comarca i distribuït el seu temps d’ús en funció de les formacions interessades.

. Zona infantil amb un teatre de marionetes, jocs, tallers i activitats en funció de les edats dels assistents.

. Magatzems per a les entitats i persones adherides al projecte.

. Cuina popular per preparar menjars i sopars solidaris, totalment oberta a l’ús publico i comunitari.

. Rebost popular per recollir aliments tant per a l’ús en la cuina del centre, com per ser donats a famílies amb necessitats urgents.

. Oficina destinada a la producció i gestió dels esdeveniments i activitats del centre..

. Sala d’assemblees per a l’ús de totes les entitats i col·lectius que la requereixin.

. Biblioteca popular amb una àmplia col·lecció de llibres de tot tipus, zona infantil, fanzines, còmics, revistes i arxius digitals. El seu funcionament de préstec serà totalment gratuït.

. Habitatge social destinat a persones i famílies amb una escassetat d’ingressos i recursos que no els permet l’accés a un habitatge digne d’una forma convencional. Aquesta es compon de menjador, cuina, diverses sales, tres wc’s, un d’ells complet i nou dormitoris. En aquesta zona també es contemplen dormitoris per convidats i col·laboradors.

. Zona d’aparcament.

* Tots els espais que ho requereixin, seran dotats de sistemes d’extracció de fums, ventilació, calefacció, il·luminació, aigua corrent, escalfador d’aigua, etc., el mes ecològics i sostenibles possible.

Serveis

 • Saló d’actes..
 • Programació d’activitats (Vídeo debats, conferències, xerrades, teatre social, activitats infantils, esdeveniments solidaris,…)
 • Ludoteca.
 • Biblioteca.
 • Informació sobre altres projectes i notícies sobre la lluita social.
 • Wi fi
 • Tenda solidària.
 • Sala polivalent (reunions, tallers,….)
 • Sala d’assemblees.
 • Buc d’assaig.
 • Enregistrament de maquetes.
 • Activitats infantils.
 • Cuina amb productes ecològics i de proximitat.
 • Rebost popular.
 • Hortes compartides.
 • Taller.
 • Piscina pública.

Programació

 • Assemblea oberta.
 • De dilluns a diumenge: Programació d’activitats de tot tipus en funció de les propostes i de la demanda popular. Xerrades, tallers, cursos, espectacles, punts d’informació, assemblees, mercats, projeccions, …

Idees programació

 • Cabarets.
 • Trobades i jornades de tot tipus.
 • Espectacles de petit i gran format.
 • Mercat ambulant intercanvio i 2ª mà.
 • Exposicions i instal·lacions.
 • Tallers.
 • Festes temàtiques.
 • Cinema fòrums.
 • Concerts acústics/ vermut en els exteriors.
 • Menjadors populars.
 • Activitats infantils.

Horaris

 • Els horaris variaran en funció de l’activitat programada.

Eines socials

 • Assemblea oberta
 • Reunions informatives als col.lectius.

Comissions de treball permanents

 • Comisión jurídica. Dedicada a la defensa jurídica del espacio y su actividad (Esta comisión cuenta con el apoyo y los servicios jurídicos de la C.i.c., stop balas de goma y 15m)
 • Comissió jurídica. Dedicada a la defensa jurídica de l’espai i la seva activitat (Aquesta comissió compta amb el suport i els serveis jurídics de la C.i.c., Stop bales de goma i 15m)
 • Comissió de suport i comunicació. Dedicada a la unió de col·lectius en xarxa i a la difusió de convocatòries i activitats.
 • Comissió econòmica. Es dedicarà a la cerca de finançament per assumir les despeses generades per l’activitat del c.s.o. i a la seva gestió responsable.
 • Comissió d’activitats. La seva funció és la de gestionar les activitats que es realitzin a Mas Ciurana, portant a bon port el seu desenvolupament.
 • Comissió d’habitatge social. Aquesta tractarà els temes relacionats amb l’habitatge, com poden ser la distribució d’espais, la convivència, el manteniment de l’edifici i les seves millores.
 • Comissió de manteniment i infraestructures. Destinada a coordinar els treballs derivats de la recuperació dels espais, el manteniment dels mateixos i les seves millores.
 • Comissió de camps i jardins. Aquesta serà l’encarregada de la coordinació i gestió dels patis i terres cultivables.

Difusió

 • Programa de radio.
 • Programa de ràdio.
 • Revista informativa.
 • Imatge corporativa (Cartells, logos, segells, targetes)
 • Accions teatrals.
 • Marchandising.
 • Xarxes socials.
 • Ràdio, premsa, tv.
 • Cartells, flyers, programacions de mà.
 • Tríptic/ Enquesta.

Nom, Raó social

Explicació.

Enquesta.

 • Home/ dona.
 • Edat.
 • D’on ets.
 • Quines activitats t’agradaria veure? (Dansa, teatre, concerts, tallers, monòlegs, circ, xerrades, cinema, màgia, dj`s, conferències, documentals, titelles, unes altres.)
 • Específica gèneres i tipus.
 • Altres suggeriments.
 • Vols rebre info.? (Deixa’ns el teu i mail, facebook, washap…)
 • Adreça, web, mail, tel.
 • Transporti públic, mapa.
 • Fotos de l’espai.
 • Logotips.
 • Punts de recollida.

Primera fase del projecte (Rehabilitació dels espais)

A causa de l’abandó de la finca per part dels seus propietaris, en els últims anys els robatoris i el vandalisme han succeït amb freqüència en la mateixa, portant la a un estat lamentable.

És per això que considerem imprescindible per poder dur a terme aquest projecte, començar per la rehabilitació i reconstrucció dels espais.

Llista de desperfectes

Casa principal:

.Corc a les bigues.

.Esquerdes a parets.

.Goteres.

.Fustes podrides i trencades a finestres i portes.

.Cristalls trencats en finestres i portes.

.Instal·lacions d’aigua i llum arrencades i desaparegudes.

.Porta de les golfes arrencada.

.Barana de l’escala desapareguda.

.Forats en parets i sòls, en els llocs on es trobaven sanitaris i canonades.

.Corretges de persianes podrides.

.Algunes persianes trencades.

.Reixes de finestres i altres metalls arrencats i desapareguts.

.Parets en mal estat per la humitat.

.Marbres de cuina arrencats.

.Antiga cuina arrencada i desapareguda.

.Rajoles de la galeria arrencades.

Zona ocelleres:

.Goteres en el galliner.

.Teulades de ocelleres trencades.

.Portes quartets podrides.

.Baranes mig arrencades

Casa petita:

.Mitja porta del garatge desapareguda.

.Instal·lacions d’aigua i llum arrencades i desaparegudes.

.Cristalls d’algunes portes i finestres trencats.

.Sostre fals de la cuina mig desmuntat.

.Forat en la campana de la cuina.

.Barana de l’escala desapareguda.

.Rajoles trencades.

.Sanitaris destrossats.

Quadres bestiar:

.Instal·lacions d’aigua i llum arrencades i desaparegudes.

.Bigues en mal estat.

Zona piscina:

.Instal·lacions d’aigua i llum arrencades i desaparegudes.

Porxos:

.Columna moguda.

.Teulada desencaixada.

Cavallerisses:

.Instal·lacions d’aigua i llum arrencades i desaparegudes.

.Finestres desencaixades.

.Alguns elements metàl·lics arrencats i desapareguts (part de reixa menjadores, reixes embornals, tub de la paret d’entrada)

.Solament en l’annex de l’esquerra. (Teulada en molt mal estat)

.Solament en l’annex de la dreta. (Esquerdes en punts de suport de dues bigues, fustes trencades del sòl del 2º pis)

Terreny cultivable:

.Barana caiguda.

Comuns:

.Totes les portes forçades i obertes.

.Espoli de metalls en general. (Poms de portes, instal·lacions, baranes, etc.)

.Moltes escombraries i coses trencades.

Llista de materials necessaris

Allargadors, cable, endolls, interruptors, casquets bombetes, regletes, ganxos per a cable, piques de coure per a presa terra, plaques solars, molins de vent, generadors, escalfadors d’aigua, sanitaris, plats de dutxa, piques, aixeteria, bombes d’aigua, tub de pvc, cargols, visos, claus, tacs, ciment, cubetes, galledes, morter, guix, maons, pladur, pintura, brotxes, corrons, marqueteria, taulons, pales, material de neteja, coberts, gots, olles i paelles grans, taules, cadires, suros, pissarres, estufes, mobles, lones, material d’oficina, refrigeradors, congeladors, …

Segona fase del projecte (Activitats)

En aquesta segona fase definim les activitats dutes a terme en el c.s.o. Mas Ciurana.

-Des del 20 de setembre del 2013 s’ha reservat un dia a la setmana per als treballs de reconstrucció, neteja i avituallament d’espais, en els quals a participat un gran nombre de persones de la comarca i voltants. Amb el temps, aquest dia a quedat establert els divendres.

Aquests treballs inclouen neteja, instal·lacions d’aigua i llum, infraestructures, reformes, treballs de construcció, reparacions vàries, etc…

-També s’ha definit un dia a la setmana per a les assemblees obertes del c.s.o., on es prenen totes les decisions, tant de funcionament, com a ideològiques. Aquesta assemblea té lloc tots els dimarts.

-Els dies 15, 16 i 17 de novembre del 2013, es realitza la XXXIX jornada assembleària de la cooperativa integral catalana, amb el tema: Que entenem per revolució integral?

En aquestes s’inclou una presentació del projecto c.s.o. Mes Ciurana.

– El 23 de novembre del 2013, s’organitza un sopador popular en el c.s.o. La Carbonera de Barcelona, amb la intenció de presentar el projecte i recaptar fons per al mateix.

-El dijous 28 de novembre de el ‘’13 s’inicia un taller de batucada, que té lloc l’últim dijous de cada mes.

-El 14 de desembre del 2013, realitzem una jornada durant tot el dia amb espectacles infantils i per a grans, tallers, concerts, menjar popular, dj’s, mercat ambulant, presentacions, exposicions, etc. en motiu del primer aniversari del c.s.o.

-A partir de l’1 de gener del 2014, comença una programació estable i continuada de tot tipus d’activitats.

-A banda de les activitats programades, també s’han acollit trobades i reunions de tot tipus. Com el grup de debat que fa ús de la sala d’assemblees regularment o la trobada de cap de setmana del grup d’adolescents de l’Albada, projecte d’educació viva.

Entitats adherides al projecte

-L’Albada (Educació viva)

-Arran de terra (Autogestió alimentària)

-Associació cultural La Selva. (Esdeveniments culturals)

-Assemblea popular d’Hostalric i pobles veïns. (15M)

-Cooperativa integral catalana. (Revolució integral)

-Ecohorta la Vall de Monsoriu. (Alimentació ecològica)

-P.A.H. (Plataforma d’afectats per la hipoteca)

-Socarrel. (Associació de consum responsable)

-Tribu Akiiara. (Comunitat)

* A causa de la participació ciutadana en aquest projecte, no és un projecte tancat, si no que està en constant evolució.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s